Europe

 • Sales
  Duan Jiawen
  15889738416
  keven@cospowers.com
 • Sales
  Wang Hongfu
  13928030698
  bob.wang@cospowers.com

Middle East

 • Sales
  Li Junyi
  13684631069
  lijunyi@cospowers.com

African

 • Sales
  Ma Nan
  13904504790
  manan@cospowers.com

Asia-Pacific

 • Sales
  Ning Xiaodong
  13664501585
  ningxiaodong@cospowers.com
 • Sales
  Yang Li
  13828740799
  jina@cospowers.com

North America

 • Sales
  Peng Hao
  18645121187
  penghao@cospowers.com

South America

 • Sales
  Ning Xiaodong
  13664501585
  ningxiaodong@cospowers.com

Europe

Sales Duan Jiawen

15889738416

keven@cospowers.com

Sales Wang Hongfu

13928030698

bob.wang@cospowers.com

Middle East

Sales Li Junyi

13684631069

lijunyi@cospowers.com

African

Sales Ma Nan

13904504790

manan@cospowers.com

Asia-Pacific

Sales Ning Xiaodong

13664501585

ningxiaodong@cospowers.com

Sales Yang Li

13828740799

jina@cospowers.com

North America

Sales Peng Hao

18645121187

penghao@cospowers.com

South America

Sales Ning Xiaodong

13664501585

ningxiaodong@cospowers.com

R&d And Manufacturing Center